Vip Canlı İddaa Poker Slot Oyunları Sayfaları

İhracat desteklerinin kapsamı ve tutarları artırıldı

İhracat desteklerinin kapsamı ve tutarları artırıldı
19 Ağustos 2022 - 18:08

Türk ekonomisinin taşıyıcılarından olan ihracattaki artışın sürdürülebilir olması için bu alandaki desteklerin alanı genişletildi ve miktarları artırılarak karar bağlandı.

Türk şirketlerinin uluslararası pazarlardaki rekabet güçlerini artırmak için verilen destekler güncellendi.

Artırılan ihracat desteklerine yönelik Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayınlandı.


Destekler zamanın koşullarına adapte edildi

Düzenlemeyle ihracata yönelik devlet yardımları, yeni bir bakış açısıyla değişen küresel koşullara adapte edildi, yeni destek mekanizmaları getirildi.


Mevzuat sadeleştirildi

Uygulanan destek programlarına ilişkin mevzuat daha anlaşılır, yalın ve duru hale getirilirken içerik açısından ise güncel gelişmelere uyum sağlayan, bütüncül, yenilikçi ve esnek bir sistematiğe sahip tek bir çatı oluşturuldu.


Danışmanlık ve raporlama giderleri destek kapsamına alındı

Yeni başlayan Pazara Giriş Projesi Hazırlama Desteği ile ihracata başlayan veya gelişime açık olan ihracatçıların sürdürülebilir ihracat artışını sağlamak amacıyla hedef pazar, yurt dışı pazarlara yönelik finansman ve fiyatlandırma stratejisi, pazarlama ve kanal stratejisi ve bunlara dair aksiyon planı ve bütçelerini içeren pazara giriş projesi hazırlık sürecine dair alacakları danışmanlık ve rapor giderleri desteklenecek.


Belgelendirme yüzde 50 oranında ve şirket başına yıllık 4 milyon liraya kadar desteklenecek

Buna göre, şirketlerin pazara giriş belgeleri ile ruhsatlandırma ve kayıt işlemlerine ilişkin giderleri yüzde 50 oranında ve şirket başına yıllık 4 milyon liraya kadar desteklenecek.


Markaların yurt dışında tescil giderleri yıllık 750 bin liraya kadar desteklenecek

Şirketlerin yurt içi marka tescil belgesine sahip oldukları markalarının yurt dışında tescili ve korunmasına ilişkin giderleri yüzde 50 oranında ve yıllık 750 bin liraya kadar karşılanacak. Şirketler, marka tescili ve korunmasına yönelik destekten en fazla 4 yıl süresince yararlanabilecek.


Danışmanlık ve rapor giderleri proje başına 200 bin liraya kadar desteklenecek

Sürdürülebilir ihracat artışını sağlama odaklı hedef pazar, yurt dışı pazarlara yönelik finansman ve fiyatlandırma stratejisi, pazarlama ve kanal stratejisi ve bunlara dair aksiyon planı ve bütçelerini içeren pazara giriş projesi hazırlık sürecine dair alacakları danışmanlık ve rapor giderleri yüzde 50 oranında ve proje başına 200 bin liraya kadar desteklenecek. Bir şirketin en fazla 2 adet pazara giriş projesine destek verilecek.


Pazar araştırması için ulaşım ve konaklama giderleri faaliyet başına en fazla 100 bin liraya kadar desteklenecek

AA’nın haberine göre, şirketler tarafından gerçekleştirilen yurt dışı pazar araştırması faaliyetine ilişkin ulaşım ve konaklama giderleri yüzde 50 oranında ve faaliyet başına en fazla 100 bin liraya kadar karşılanacak.

Şirketler yurt dışı pazar araştırması faaliyeti desteğinden bir takvim yılında azami 5 defa olmak üzere en fazla 20 defa yararlanabilecek.


Hedef ülke destekleri ve yurt dışı fuarlar desteklenecek

Tüm destek unsurlarında hedef ülkelere yönelik destek oranları ilave 25 puana kadar artırıldı.

Yurt dışı fuar katılımcıları tarafından yurt dışı fuar organizasyonu kapsamında gerçekleştirilen fuar katılımları ve bireysel katılımlar, bir takvim yılı içinde başlayan en fazla 5 fuara mahsus olmak üzere yurt dışı fuar katılımcısının stant alanının metrekare cinsinden büyüklüğü dikkate alınmak suretiyle yurt dışı fuar desteği esas tutarı üzerinden desteklenecek.


Yurt dışı genel nitelikli fuar 150 bin lira, sektörel nitelikli fuar 250 bin lira desteklenecek

Yurt dışı fuar katılımcılarına fuar bazında ödenecek destek tutarı, yurt dışı fuarın genel nitelikli olması halinde 150 bin lirayı, sektörel nitelikli olması halinde 250 bin lirayı geçemeyecek.


İhracat Genel Müdürlüğü’nün belirlediği fuar 750 bin lira desteklenecek

İhracat Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen yurt dışı prestijli fuarlardan biri olması halinde 750 bin lirayı geçemeyecek.

Yurt dışı fuara ilişkin belirlenen desteğe esas tutar; metrekare başına yaklaşık toplam maliyetin yüzde 50’sini, belirlenen hedef ülkelerde yüzde 70’ini, belirlenen hedef ülkelerde düzenlenen fuarlara iştirak eden ve hedef sektörlerde iştigal eden yurt dışı fuar katılımcıları için yüzde 75’ini aşamayacak.

Yurt dışı fuar katılımcıları bir takvim yılı içinde en fazla 2 fuar için yurt dışı prestijli fuar desteğinden faydalanabilecek.


İhracat Genel Müdürlüğünün belirlediği fuarlar 2 milyon liraya kadar en fazla yüzde 75 desteklenecek

Bakanlık (İhracat Genel Müdürlüğü) tarafından belirlenen fuarlarda gerçekleştirilecek yurt dışı fuar organizatör tanıtım faaliyetleri ile yurt dışı fuar organizatörünce yurt dışı fuar katılımcılarının katılımıyla düzenlenecek ikili iş görüşmesi faaliyeti toplamda 2 milyon liraya kadar en fazla yüzde 75 desteklenecek.


İkili iş görüşmesi faaliyeti toplamda 1 milyon liraya kadar en fazla yüzde 50 oranında desteklenecek

Bu kapsam dışında kalan fuarlarda gerçekleştirilecek yurt dışı fuar organizatör tanıtım faaliyetleri ile yurt dışı fuar organizatörünce yurt dışı fuar katılımcılarının katılımıyla düzenlenecek ikili iş görüşmesi faaliyeti ise toplamda 1 milyon liraya kadar en fazla yüzde 50 oranında desteklenecek.

Yurt dışı fuar desteği kapsamında KOBİ’lerin daha yüksek oranda ve daha fazla sayıda fuara katılımları teşvik edildi ve daha etkin fuar organizasyonlarının düzenlenmesi hedefiyle destekler farklılaştırılıp artırıldı.


Yurt içi fuar desteğinin şartları:

Yurt içi fuarın destek kapsamına alınması için Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından açıklanan ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yayımlanan yıllık yurt içi fuar takviminde bulunması ve en son düzenlenen yurt içi fuarda veya düzenlenen en son 3 fuardan en az 2’sinde; yabancı ziyaretçi sayısının en az 1.500 olması, yabancı ziyaretçi sayısının toplam ziyaretçi sayısına oranının yüzde 10’un üzerinde olması, toplam katılımcı sayısının en az 400 olması, yabancı katılımcı sayısının toplam katılımcı sayısına oranının yüzde 10’un üzerinde olması, katılımcılara tahsis edilen stant alanının en az 10 bin metrekare olması, yabancı katılımcılara tahsis edilen toplam stant alanının en az 300 metrekare olması gerekecek. Bu fıkrada yer alan şartları taşıyan yurt içi fuarlar arasından, dış ticaret politikaları, ihracat stratejileri ve ekonomik öncelikler doğrultusunda belirlenenler destek kapsamına alınacak.

Bir takvim yılında, destek kapsamına alınmış yurt içi fuarlar arasında belirli bir konuda fuar bulunmaması durumunda, 6 şarttan en az 4’ünü taşıması koşuluyla, o konudaki fuarlar arasından dış ticaret politikaları, ihracat stratejileri ve ekonomik öncelikler doğrultusunda belirlenenler destek kapsamında değerlendirilecek.


Yurt içi fuar katılımcıları 80 bin liraya kadar desteklenecek

Yurt içi fuar katılımcıları tarafından yer kirası ve stant masrafları için ödenen fatura giderleri yüzde 50 oranında, 80 bin liraya kadar desteklenecek.


Yurt içi fuar için yurt dışında gerçekleştirilen tanıtım faaliyetleri 1 milyon 500 bin liraya kadar desteklenecek

Yurt içi fuar organizatörlerinin tanıtım projelerine verilecek ön uygunluğa istinaden, tanıtım giderleri yüzde 50 oranında, her bir yurt içi fuar için yurt dışında gerçekleştirilen tanıtım faaliyetleri 1 milyon 500 bin liraya kadar desteklenecek.


Yurt içinde gerçekleştirilen tanıtım faaliyetleri 500 bin liraya kadar desteklenecek

Yurt içi fuarın yurt içinde gerçekleştirilen tanıtım faaliyetleri 500 bin liraya kadar desteklenecek.

Yurt içi fuar organizatörleri aynı yurt içi fuar için azami 10 defa bu destekten yararlanabilecek.

Yurt içi fuar katılımcıları bir takvim yılı içinde başlayan azami 3 fuar katılımı için dördüncü fıkra kapsamındaki yer kirası ve stant masrafı desteğinden yararlanabilecek.


Yurt dışı şirket ve marka alım desteği yıllık 3 milyon liraya kadar

Yurt dışında yerleşik şirketlerin/markaların alımına yönelik mali ve hukuki danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderler yüzde 50 oranında ve yıllık 3 milyon liraya kadar desteklenecek.


İleri teknolojiyi içeren marka desteği 7 milyon 500 bin liraya kadar

Yurt dışında yerleşik şirketin ileri teknolojiye sahip ve teknoloji transferi sağlayacak nitelikte olması halinde destek limiti 7 milyon 500 bin liraya kadar çıkabilecek.


Teknoloji transferi sağlayacak yurt dışında yerleşik şirketlerin alımında kullanılan kredi faiz giderleri 45 milyon liraya kadar desteklenecek

İleri teknolojiye sahip ve teknoloji transferi sağlayacak yurt dışında yerleşik şirketlerin alımında kullanılan kredi faiz giderlerinin Türk lirası cinsi kredilerde 5 puanı, döviz kredileri ve dövize endeksli kredilerde 2 puanı toplam 45 milyon liraya kadar desteklenecek.


Yurt içindeki yerleşik firmalar 30 milyon liraya kadar desteklenecek

Yurt dışında yerleşik şirkete ait markanın alımında kullanılan kredinin faiz giderlerinin Türk lirası cinsi kredilerde 5 puanı, döviz kredileri ve dövize endeksli kredilerde 2 puanı toplam 30 milyon liraya kadar karşılanacak.

Faiz desteği miktarı ödenen faiz giderinin yüzde 50’sini aşamayacak. Bu destek, ilk faiz ödeme tarihinden itibaren 5 yıl içinde gerçekleştirilen faiz ödemelerine verilecek.


Küresel tedarik zinciri desteği şirket başına 15 milyon liraya kadar desteklenecek

Küresel tedarik zinciri yetkinlik projesi kapsamında şirketlerin makine/ekipman/donanım/yazılım alımı; eğitim, danışmanlık ile sertifakasyon, test/analiz, ürün doğrulama giderleri 2 yıl süresince yüzde 50 oranında ve şirket başına 15 milyon liraya kadar desteklenecek. Bir şirketin 1 küresel tedarik zinciri yetkinlik projesine destek verilecek.


Yurt dışı depo kira gideri yıllık en fazla 4 milyon liraya kadar karşılanacak

Küresel tedarik zincirine yönelik olarak yurt dışı ana sanayiye orijinal parça üreten ve/veya tedarik eden şirketlerin Türkiye’de üretilen ürünlerinin pazarlandığı yurt dışı depo kira gideri ile depolama hizmetlerine ilişkin giderleri yüzde 50 oranında ve yıllık en fazla 4 milyon liraya kadar karşılanacak.

Şirketler küresel tedarik zincirine yönelik depo kira ile depolama hizmetlerine yönelik gider desteğinden her bir ülke için en fazla 4 yıl yararlanabilecek.


Tanıtım ve birim kira desteği yıllık 2 milyon liraya kadar desteklenecek

Şirketlerin Türkiye’de üretilen ürünlerin pazarlandığı yurt dışı birimlerinin kira giderleri ile paylaşımlı ofislere ilişkin üyelik giderleri her bir birim başına yıllık 2 milyon liraya kadar yüzde 50 oranında desteklenecek.

Şirketler kira gideri desteğinden her bir ülke için en fazla 4 yıl yararlandırılacak. Bir şirket en fazla 25 birim için kira desteğinden faydalanabilecek.

Birim kira desteğine paylaşımlı ofislere ilişkin üyelik aidatı da dahil edildi.


Türkiye’de üretilen ürünlerin yurt dışındaki tanıtım giderleri yıllık 2 milyon 500 bin lira desteklenecek

Yurt dışı birimi bulunan şirketlerin, Türkiye’de üretilen ürünler ile ilgili yurt dışında gerçekleştirilen tanıtım ve pazarlama giderleri yüzde 50 oranında ve yurt dışı biriminin bulunduğu her bir ülke için yıllık 2 milyon 500 bin liraya kadar desteklenecek.


Yurt dışı biriminin bulunmadığı ülkelerde tanıtım ve pazarlama giderleri yıllık en fazla 2 milyon 500 bin liraya kadar destek

Desteklenen yurt dışı birimi bulunan şirketlerce, yurt dışı biriminin bulunmadığı ülkelerde Türkiye’de üretilen ürünlerle ilgili olarak yurt dışında gerçekleştirilen tanıtım ve pazarlama giderleri, yurt içi marka tescil belgesi bulunması ve tanıtım yapacağı ülkede marka tescil belgesine sahip ya da marka tescili için başvurulmuş olması koşuluyla yüzde 50 oranında ve yıllık en fazla 2 milyon 500 bin liraya kadar karşılanacak.


Yurt dışında marka tescili yapılmış ürünlerde tanıtım ve pazarlama giderleri yıllık en fazla 4 milyon liraya kadar desteklenecek

Yurt dışı birimi bulunmayan ancak yurt içi marka tescil belgesi olan ve tanıtım yapacağı ülkede marka tescil belgesine sahip ya da marka tescil başvurusu yapmış şirketlerce Türkiye’de üretilen ürünlerle ilgili olarak yurt dışında gerçekleştirilen tanıtım ve pazarlama giderleri yüzde 50 oranında ve yıllık en fazla 4 milyon liraya kadar desteklenecek.

Tanıtım desteğinden şirketler en fazla 4 yıl yararlandırılacak.


Eximbank destekleri

Eximbank tarafından kullandırılan orta ve uzun vadeli yatırım malı niteliğindeki mal ihracatı alıcı kredilerinde (yurt içi ve/veya yurt dışı bankalar aracılığıyla kullandırılan alıcı kredileri ile alıcı veya bankasının kredi hesaplarında izlenen iskonto kredileri dahil) Eximbank’ın uyguladığı faiz oranı ile referans ticari faiz oranları arasındaki farka tekabül eden faiz giderinin tamamı desteklenecek.


Eximbank payına düşen giderlerinin ihracat kredi sigortası kapsamında tazminat tutarları yıllık en fazla 20 milyon liraya kadar olan kısmı desteklenecek

Bu karara istinaden, Eximbank ihracat kredi sigortası programları dahilinde sigorta kapsamına alınan ve yıllık olarak düzenlenen reasürans anlaşması çerçevesinde reasüre edilen risklerden doğan tazminat ödemeleri neticesinde oluşan zarar rasyosunun takvim yılı bazında yüzde 60’ın üzerine çıkması durumunda, bu oranın üzerinde kalan tazminat tutarlarının reasürans anlaşmasında belirlenen Eximbank payına düşen giderlerinin yıllık en fazla 20 milyon liraya kadar olan kısmı karşılanacak.


Eximbank’tan reasürans tutarının yetersiz olması durumunda, tazminat ödemelerinin reasüre edilemeyen kısmı yıllık  100 milyon lira desteklenecek

Karar kapsamında, Eximbank ihracat kredi sigortası programları dahilinde özellikle yatırım malı makina, teçhizat gibi orta ve uzun vadeli sigortaya konu spesifik nitelikteki mal ihracatının sigortalanmasına yönelik işlemlerde, Eximbank tarafından herhangi bir reasürör bulunamaması ve/veya reasürans tutarının yetersiz olması durumunda, Eximbank tarafından yapılan tazminat ödemelerinin reasüre edilemeyen kısmı yüzde 50 oranında ve yıllık en fazla 100 milyon liraya kadar desteklenecek.

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

dorokolomontodurunkibelekşisoryollaki tamaharoşi mikoloji fataaamilrok vilork morokarşzorfali porraki şıllitorriki pulliji filletulpu lullu